Các hình thức thanh toán
Thật dễ dàng với các hình thức thanh toán tiện lợi và linh hoạt:
+ Thanh toán khi nhận hàng (COD)
+ Thanh toán bằng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ (Visa/ Mastercard) hoặc thanh toán bằng thẻ ATM.
1. Thanh toán khi nhận hàng
Ngay sau khi nhận được đơn hàng,1buys  sẽ xác nhận với quý khách qua email, tiến hành thực hiện đơn hàng và giao hàng trong thời gian quy định.
2. Thanh toán bằng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ
Ngay sau khi nhận được đơn hàng,1buys sẽ kiểm tra giao dịch thanh toán. Nếu giao dịch thành công, 1buys sẽ tiến hành thực hiện đơn hàng  và giao hàng trong thời gian quy định.